Slektsbok

Laget av Egil Hesthagen

* * * * *

1. Hans Andersen Aamodt(ID:2/190)

Nr.359Mangler data om fødsel og død. Han var fra Fet.En bør lete i kirkebøkene. Mangler også data om hans ektefell

Hans Andersen ble født i Fet.

Hans Andersen fikk 1 barn:

I. (2) Torgeir Hansen Aamodt f. 1624 d. 1680.

2. Torgeir Hansen Aamodt(ID:3/189)

Inngikk ekteskap 1660 med Angier Arvesdatter Berg fra Urskog . Hun ble gift på ny med Gullik Guldbrandsen fra Gjerdrum men bosatt på Kjus

Torgeir Hansen ble født 1624. Torgeir Hansen døde 1680, 56 år gammel.

Torgeir Hansen fikk 3 barn:

I. (3) Hans Kjus Torgeirsen f. 1666 d. 1736.

II. (4) Arve Torgeirsen f. 1671 d. 1721.

III. (5) Torgeir Torgeirsen f. 1675 d. 1715.

3. Hans Kjus Torgeirsen(ID:259/192)

Gift med Gjertrud Haraldsdatte fra Vestre Asak

Hans Kjus ble født 1666. Hans Kjus døde 1736 i Asak, 70 år gammel.

Hans Kjus fikk 4 barn:

I. (6) Torgeir Hansen f. 1698 d. 1776.

II. (7) Jens Hansen f. 1704 d. 1782.

III. (8) Peder Hansen f. 1706 d. 1800.

IV. (9) Harald Hansen f. 1711 d. 1787.

4. Arve Torgeirsen(ID:256/193)

Bror til Hans Torgeirsen. Han ble gift med Berte Hansdatter

Arve ble født 1671. Arve døde 1721, 50 år gammel.

Arve fikk 4 barn:

I. (10) Hans Torgeirsen f. 1703 d. ?.

II. (11) Anne Torgeirsdatter f. 1707 d. ?.

III. (12) Berthe Torgeirsdatter f. 1710 d. 1742.

IV. (13) Gullik Torgeirsen f. 1713 d. ?.

5. Torgeir Torgeirsen(ID:260/194)

Bror til Hans og Arve

Torgeir ble født 1675. Torgeir døde 1715 i Gjerdrum, 40 år gammel.

6. Torgeir Hansen(ID:51/197)

Torgeir ble gift med Marie Jensdatter i 1722

Torgeir ble født 1698. Torgeir døde 1776, 78 år gammel.

7. Jens Hansen(ID:48/198)

Jens ble født 1704. Jens døde 1782 i Brøter, 78 år gammel.

8. Peder Hansen(ID:50/199)

Peder ble gift med Berte Hansdatter

Peder ble født 1706. Peder døde 1800, 94 år gammel.

9. Harald Hansen(ID:47/200)

Ekteskap inngått med Ingeborg Gulliksdatter Kjus i1747

Harald ble født 1711. Harald døde 1787, 76 år gammel.

Harald fikk 4 barn:

I. (14) Anna Haraldsdatter f. ? d. ?.

II. (15) Giertrud Haraldsdatter f. 1749 d. 1833.

III. (16) Martha Haraldsdatter f. 1752 d. ?.

IV. (17) Ellen Haraldsdatter f. 1752 d. ?.

10. Hans Torgeirsen(ID:258/182)

Slekten Kjus Hans er bror 1 til Berthe datter til Arve Torgeirse

Hans ble født 1703.

11. Anne Torgeirsdatter(ID:254/183)

Søster til Berthe atter til Arve Torgeirse og gift med Ole Jenseg

Anne ble født 1707.

12. Berthe Torgeirsdatter(ID:255/184)

Datter av Berthe Hansdatter og Arve Torgeirse

Berthe ble født 1710. Berthe døde 1742, 32 år gammel.

Berthe fikk 1 barn:

I. (18) Berthe Larsen f. 1740 d. ?.

13. Gullik Torgeirsen(ID:257/185)

Gullik er bror av Berte han ble gift i1741 med Marthe Christopersen 174

Gullik ble født 1713.

14. Anna Haraldsdatter(ID:53/210)

Anna giftet seg i178

15. Giertrud Haraldsdatter(ID:55/212)

giftet seg i 178

Giertrud ble født 1749. Giertrud døde 1833, 84 år gammel.

Giertrud fikk 3 barn:

I. (19) Marthe Guldbrandsdatter f. 1783.

II. (20) Torgeir Guldbrandsen f. 1785 d. 1813.

III. (21) Ingeborg Guldbrandsdatter f. 1790 d. ?.

16. Martha Haraldsdatter(ID:57/211)

Martha ble født 1752.

17. Ellen Haraldsdatter(ID:54/213)

Ellen ble født 1752.

18. Berthe Larsen(ID:190/181)

Datter av Berte Torgeirsen og Lars Larse

Berthe ble født 1740.

19. Marthe Guldbrandsdatter(ID:38/217)

Marthe ble født 1783.

Marthe fikk 2 barn:

I. (22) Christoper Olsen Kjus f. 1808 d. 1893.

II. (23) Guldbrand Olsen Kjus f. 1813 d. ?.

20. Torgeir Guldbrandsen(ID:39/218)

Torgeir ble født 1785. Torgeir døde 1813, 28 år gammel.

21. Ingeborg Guldbrandsdatter(ID:37/219)

Ingeborg ble født 1790.

22. Christoper Olsen Kjus(ID:145/222)

Christoper Olsen ble født 1808. Christoper Olsen døde 1893, 85 år gammel.

Christoper Olsen fikk 6 barn:

I. (24) Ellen Marie Olsen Kjus f. 1815 d. ?.

II. (25) Torger Christopersen Kjus f. 1829.

III. (26) Andreas Christopersen Kjus f. 1835 d. 1915.

IV. (27) Nils Christopersen Kjus f. 12.01.1838 d. 12.11.1909.

V. (28) Olava Birgitte Kjus f. 1841 d. 1922.

VI. (29) Mathea Kjus f. 1846 d. 1847.

23. Guldbrand Olsen Kjus(ID:150/223)

Gift medJohanne Amundsdatter Ødegår

Guldbrand Olsen ble født 1813.

24. Ellen Marie Olsen Kjus(ID:147/224)

Ellen Marie Olsen ble født 1815.

Ellen Marie Olsen fikk 2 barn:

I. (30) Anne Karin Hvam Olesdatter f. 1844.

II. (31) Maren Louice Hvam Olesdatter f. 1855.

25. Torger Christopersen Kjus(ID:179/232)

Torger Christopersen ble født 1829 i 1904.

26. Andreas Christopersen Kjus(ID:139/236)

Andreas Christopersen ble født 1835. Andreas Christopersen døde 1915, 80 år gammel.

27. Nils Christopersen Kjus(ID:165/241)

Nils Christopersen ble født 12.01.1838. Nils Christopersen døde 12.11.1909, 71 år gammel.

Nils Christopersen fikk 5 barn:

I. (32) Carl Martin Kjus f. 23.06.1866 d. 06.06.1943.

II. (33) Ole Johan Kjus f. 28.11.1867 d. 18.06.1940.

III. (34) Karen Mathea Kjus f. 26.09.1869 d. 29.01.1951.

IV. (35) Anna Marie Kjus f. 1874 d. 1947.

V. (36) Nils Thorvald Kjus f. 21.06.1879 d. 03.09.1971.

28. Olava Birgitte Kjus(ID:169/234)

Olava Birgitte ble født 1841. Olava Birgitte døde 1922, 81 år gammel.

29. Mathea Kjus(ID:164/235)

Mathea ble født 1846. Mathea døde 1847, 1 år gammel.

30. Anne Karin Hvam Olesdatter(ID:225/229)

Anne Karin Hvam ble født 1844.

31. Maren Louice Hvam Olesdatter(ID:226/231)

Maren Louice Hvam ble født 1855.

32. Carl Martin Kjus(ID:144/242)

Carl Martin ble født 23.06.1866. Carl Martin døde 06.06.1943, 77 år gammel.

Carl Martin fikk 1 barn:

I. (37) Karl Johan Kjus f. 18.03.1904.

33. Ole Johan Kjus(ID:170/243)

Ole Johan ble født 28.11.1867. Ole Johan døde 18.06.1940, 73 år gammel.

34. Karen Mathea Kjus(ID:159/244)

Karen Mathea ble født 26.09.1869. Karen Mathea døde 29.01.1951, 82 år gammel.

35. Anna Marie Kjus(ID:141/245)

Anna Marie ble født 1874. Anna Marie døde 1947, 73 år gammel.

36. Nils Thorvald Kjus(ID:168/133)

Nils Thorvald ble født 21.06.1879 i Kjus På Leirsund. Nils Thorvald døde 03.09.1971 i Leirsund, 92 år gammel.

Nils Thorvald fikk 6 barn:

I. (38) Margit Kjus f. 25.12.1903 d. 20.10.1946.

II. (39) Thora Gunnvor Kjus f. 04.01.1905 d. 22.04.1906.

III. (40) Gunnar Thoralf Kjus f. 20.09.1907 d. 30.08.1980.

IV. (41) Nils Martin Kjus f. 20.08.1909 d. 27.11.1977.

V. (42) Emmy Katinka Kjus f. 25.05.1911 d. 1966.

VI. (43) Ingrid Solveig Kjus f. 30.03.1916 d. 03.06.1982.

37. Karl Johan Kjus(ID:161/248)

Karl Johan ble født 18.03.1904.

38. Margit Kjus(ID:162/135)

Margit ble født 25.12.1903 i Leirsund. Margit døde 20.10.1946 i Leirsund, 43 år gammel.

39. Thora Gunnvor Kjus(ID:176/136)

Thora Gunnvor ble født 04.01.1905 i Leirsund. Thora Gunnvor døde 22.04.1906 i Leirsund, 1 år gammel.

40. Gunnar Thoralf Kjus(ID:152/137)

Gunnar Thoralf ble født 20.09.1907 i Leirsund. Gunnar Thoralf døde 30.08.1980 i Leirsund, 73 år gammel.

41. Nils Martin Kjus(ID:167/70)

Nils Martin ble født 20.08.1909 i Kjus På Leirsund. Nils Martin døde 27.11.1977 i Kjus Leirsund, 68 år gammel.

Nils Martin fikk 5 barn:

I. (44) Nils Magne Kjus f. 08.02.1946.

II. (45) Helge Emil Kjus f. 05.01.1948.

III. (46) Ivar Martin Kjus f. 25.01.1952.

IV. (47) Arne Kjus f. 16.04.1953.

V. (48) Svein Kjus f. 16.04.1953.

42. Emmy Katinka Kjus(ID:149/138)

Emmy Katinka ble født 25.05.1911 i Leirsund. Emmy Katinka døde 1966 i Frogner, 55 år gammel.

43. Ingrid Solveig Kjus(ID:156/139)

Ingrid Solveig ble født 30.03.1916 i Leirsund. Ingrid Solveig døde 03.06.1982 i Leirsund, 66 år gammel.

44. Nils Magne Kjus(ID:166/71)

Nils Magne er elste sønn av Inger og Nils Martin Kjus.Etter hvert som han vokste opp ble han meget stor og fikk tilnavnet Bamse.Han dro til sjøss i tidlig alder i en kort periode. Etter det prøvde han forskjellige ting som seilflyving, Dykking, Tok flysertifikat mm. Han arbeidet som lysmester på Oslo Nye Teater hvor han fremdeles arbeider

Nils Magne ble født 08.02.1946 i Kjus Leirsund.

45. Helge Emil Kjus(ID:154/72)

Helge Emil gikk i lære som Rørlegger, tok fagbrev og har siden arbeidet i dette yrke

Helge Emil ble født 05.01.1948 i Kjus På Leirsund.

Helge Emil fikk 1 barn:

I. (49) Hanne Therese Kjus f. 26.08.1976.

46. Ivar Martin Kjus(ID:157/74)

Ivar Martin overtok garden Kjus Da elste sønnen ikke ville overta.Ivar gikk i lære som eliktrikker og tok fagbrev i dette yrket ved siden av at han drev garden.NSB overtok så mye av jorden at ivar valgte og leie bort resten av jordvegen.Han arbeider nå som ambulerende vaktmester i Oslo.

Ivar Martin ble født 20.08.1952 i Kjus På Leirsund.

Ivar Martin fikk 2 barn:

I. (50) Anita Kjus f. 25.10.1973.

II. (51) Ronny Kjus f. 21.01.1976.

47. Arne Kjus(ID:143/73)

Arne startet sin Kariere i handelsbransjen, etter en stund ble han handelsreisende og solgte ur, Nå arbeider han med briller og ur

Arne ble født 16.04.1953 i Kjus På Leirsund.

Arne fikk 1 barn:

I. (52) Simen Mentoft Kjus f. 13.08.1980.

48. Svein Kjus(ID:175/75)

Svein er en av tvillingene på Kjus.han tok lære på Oslo Politikammer og ble lensmansbetjent, Etterutdannet seg o arbeidet en tid i Kripos,men sluttet der oarbeidet som etterforsker i Gjensidige. Begynte igjen i Kripos og arbeider nå med datateknologi hos Kripos.

Svein ble født 16.04.1953 i Kjus På Leirsund.

Svein fikk 1 barn:

I. (53) Olea Bibow-Jensen Kjus f. 08.05.1998.

49. Hanne Therese Kjus(ID:153/149)

Hanne Therese ble født 26.08.1976 i Leirsund.

Hanne Therese fikk 2 barn:

I. (54) June Tomine Kjus Wethe f. 12.02.1996.

II. (55) Jørn Henning Kjus f. 28.08.1997.

50. Anita Kjus(ID:140/153)

Anita ble født 25.10.1973 i Leirsund På Kjus.

Anita fikk 2 barn:

I. (56) Emil Sander Kjus f. 17.11.1996.

II. (57) Robin Grongstad Kjus f. 11.07.1998.

51. Ronny Kjus(ID:173/160)

Ronny ble født 21.01.1976 i Kjus På Leirsund.

52. Simen Mentoft Kjus(ID:174/161)

Simen Mentoft ble født 13.08.1980 i Lørenskog.

53. Olea Bibow-Jensen Kjus(ID:171/163)

Olea Bibow-Jensen ble født 08.05.1998.

54. June Tomine Kjus Wethe(ID:138/151)

June Tomine ble født 12.02.1996 i Leirsund.

55. Jørn Henning Kjus(ID:158/152)

Jørn Henning ble født 28.08.1997 i Leirsund.

56. Emil Sander Kjus(ID:148/156)

Emil Sander ble født 17.11.1996.

57. Robin Grongstad Kjus(ID:172/157)

Robin Grongstad ble født 11.07.1998.

Indeks

1. Hans Andersen Aamodt f. ? d. ? (ID:2/190)

2. Torgeir Hansen Aamodt f. 1624 d. 1680 (ID:3/189)

3. Hans Kjus Torgeirsen f. 1666 d. 1736 (ID:259/192)

4. Arve Torgeirsen f. 1671 d. 1721 (ID:256/193)

5. Torgeir Torgeirsen f. 1675 d. 1715 (ID:260/194)

6. Torgeir Hansen f. 1698 d. 1776 (ID:51/197)

7. Jens Hansen f. 1704 d. 1782 (ID:48/198)

8. Peder Hansen f. 1706 d. 1800 (ID:50/199)

9. Harald Hansen f. 1711 d. 1787 (ID:47/200)

10. Hans Torgeirsen f. 1703 d. ? (ID:258/182)

11. Anne Torgeirsdatter f. 1707 d. ? (ID:254/183)

12. Berthe Torgeirsdatter f. 1710 d. 1742 (ID:255/184)

13. Gullik Torgeirsen f. 1713 d. ? (ID:257/185)

14. Anna Haraldsdatter f. ? d. ? (ID:53/210)

15. Giertrud Haraldsdatter f. 1749 d. 1833 (ID:55/212)

16. Martha Haraldsdatter f. 1752 d. ? (ID:57/211)

17. Ellen Haraldsdatter f. 1752 d. ? (ID:54/213)

18. Berthe Larsen f. 1740 d. ? (ID:190/181)

19. Marthe Guldbrandsdatter f. 1783 (ID:38/217)

20. Torgeir Guldbrandsen f. 1785 d. 1813 (ID:39/218)

21. Ingeborg Guldbrandsdatter f. 1790 d. ? (ID:37/219)

22. Christoper Olsen Kjus f. 1808 d. 1893 (ID:145/222)

23. Guldbrand Olsen Kjus f. 1813 d. ? (ID:150/223)

24. Ellen Marie Olsen Kjus f. 1815 d. ? (ID:147/224)

25. Torger Christopersen Kjus f. 1829 (ID:179/232)

26. Andreas Christopersen Kjus f. 1835 d. 1915 (ID:139/236)

27. Nils Christopersen Kjus f. 12.01.1838 d. 12.11.1909 (ID:165/241)

28. Olava Birgitte Kjus f. 1841 d. 1922 (ID:169/234)

29. Mathea Kjus f. 1846 d. 1847 (ID:164/235)

30. Anne Karin Hvam Olesdatter f. 1844 (ID:225/229)

31. Maren Louice Hvam Olesdatter f. 1855 (ID:226/231)

32. Carl Martin Kjus f. 23.06.1866 d. 06.06.1943 (ID:144/242)

33. Ole Johan Kjus f. 28.11.1867 d. 18.06.1940 (ID:170/243)

34. Karen Mathea Kjus f. 26.09.1869 d. 29.01.1951 (ID:159/244)

35. Anna Marie Kjus f. 1874 d. 1947 (ID:141/245)

36. Nils Thorvald Kjus f. 21.06.1879 d. 03.09.1971 (ID:168/133)

37. Karl Johan Kjus f. 18.03.1904 (ID:161/248)

38. Margit Kjus f. 25.12.1903 d. 20.10.1946 (ID:162/135)

39. Thora Gunnvor Kjus f. 04.01.1905 d. 22.04.1906 (ID:176/136)

40. Gunnar Thoralf Kjus f. 20.09.1907 d. 30.08.1980 (ID:152/137)

41. Nils Martin Kjus f. 20.08.1909 d. 27.11.1977 (ID:167/70)

42. Emmy Katinka Kjus f. 25.05.1911 d. 1966 (ID:149/138)

43. Ingrid Solveig Kjus f. 30.03.1916 d. 03.06.1982 (ID:156/139)

44. Nils Magne Kjus f. 08.02.1946 (ID:166/71)

45. Helge Emil Kjus f. 05.01.1948 (ID:154/72)

46. Ivar Martin Kjus f. 20.08.1952 (ID:157/74)

47. Arne Kjus f. 16.04.1953 (ID:143/73)

48. Svein Kjus f. 16.04.1953 (ID:175/75)

49. Hanne Therese Kjus f. 26.08.1976 (ID:153/149)

50. Anita Kjus f. 25.10.1973 (ID:140/153)

51. Ronny Kjus f. 21.01.1976 (ID:173/160)

52. Simen Mentoft Kjus f. 13.08.1980 (ID:174/161)

53. Olea Bibow-Jensen Kjus f. 08.05.1998 (ID:171/163)

54. June Tomine Kjus Wethe f. 12.02.1996 (ID:138/151)

55. Jørn Henning Kjus f. 28.08.1997 (ID:158/152)

56. Emil Sander Kjus f. 17.11.1996 (ID:148/156)

57. Robin Grongstad Kjus f. 11.07.1998 (ID:172/157)