Slektsbok

Laget av Egil Hesthagen

* * * * *

1. Anders Engebretsen Huus(ID:123/1)

Kilde: Hans Chr. Olsen."Anders Huus og Efterkommere"(Centraltrykkeriet Olso MCMXXXI)Skrevet 2 november 1931.Anders Engebretsen Huus levde og døde på plassen Huus som i følge gamle kirkebøker er nevnt under garden Vålen eller på bygdemål Vole. (Fra gammelt Vardvin =Varde -Vakt og endelsen vin som betyr at den var bebygd i fornhistorisk tid Ca .1500Hans fødested kan ikke sikkert fastslåesFørste gang en støter på hans navn er ved hans giftermål. og da heter han i følge kirkebøkene Anders Engebretsen Holen. (Øygardsholen). Det vites ikke om han var sønn på garden eller om han var sønn på en av gårdens husmannsplasser.Anders var gift to ganger, første gang i oktober 1700 med Kirsti Joensdatter født i 1661 og døde i 1717, 56 år gammel på gården Huus og ble begravet 7 oktober same år. De fikk sønnen Engebret Andersen Huus Anders andre ekteskap inngiks 2 pinsedag 1719 med Kari Knutsdatter født i 1674. De fikk vistnok en sønn ved navn Knut Andersen HuusAnders avgikk ved døden 1740 og ble begravet 30 dessemberStedet Huus er nå kjent som Mikkelshus fordi det i senere tid var bosatt av en som hette mikkel.

Anders ble født ??.??.1661 i Huus i Ø.Gausdal. Anders døde ??.??.1740 i Huus i Ø.Gausdal, 79 år gammel.

Anders fikk 2 barn:

I. (2) Knud Andersen Huus.

II. (3) Engebret Andersen Huus f. 1701 d. 1781.

2. Knud Andersen Huus(ID:125/280)

3. Engebret Andersen Huus(ID:124/30)

Kilde:Hans Cr. Olsen 1931Engebret ble født på gården Holen og ble døpt 17 søndag etter trefoldighet i 1701.En antar at familien flyttet til Huus i 1702Engebret giftet seg 20 oktober 1729 med Siri Larsdatter Vålehaug Født 1699.I 1731 hadde de til dåpen en datter som fikk navnet Kirsti. En vet ikke mer on denne piken, men de hadde også sønnene Lars og Joen samt noen til som antageli avgikk ved døden som mindreårigeLars som var elste sønn ble døpt i 1734 bodde familien ennå på Huus. I tiden mellom 1734 og 1745 har de flyttet til naboplassen Kreka. Her ble yngste sønnen Joen født i 1745.Antagelig måtte Engebret flytte fra Huus fordi stemoren Kari Knudsdatter og halvbroren Knud som nå var 20 år overtok Huus i 1742. Han har bodd her i ca 5-6 år for i 1749 under navnet Engebret Andersen Saugstuen kjøper gårdsparten Bårdslistuen (Bålslistugua) i Olstad .V.GausdalStedet Sagstuen som Engbret har bodd på i 3-4 år vet en ikke hvor er . det er tre steder som kan være aktuelle, men det har vært et par steder i Forsethgrenda som nå er borte .Det ene stedet var en husmansplass under Forseth i nerheten av Svensrudlien . det andre stedet var en stue uten jord ved Sagbekken.Skjøtet på Bårdslistuen er datert 21 januar 1749 og tinglyst på Li Tingstue i Gausdal 14 februar samme år.Mer om Bårdslistuen kan leses i " Anders Huus og efterkommere" skrevet av Hans Chr. Olsen"Historielaget. Skiøde paa gaardsPl. Baardslistuen.Ieg Undertegnede og Forseglede Jon Engebretsen Baardslistuen af Gusdahls Pretetegield, kiendes og hermed for alle Witterlig giør frievillig og velberaad at have solgt, skiødet og afhendet, som ieg og i Kraft dette mitt skiøte aldeles selger og afhender fra Mig og Mine Arvinger til den Dannemand Engebret Andersen Sagstuen en under Min Gaard Baardslien hidentil hørende Husmands Plads Baardslistuen kaldet for den Summa 100 Dr. som udi vor Foreening kommen er, og som benevnte Summa 100 Rxd af Engebret Andersen til meg fornøielig er bleven betalte hand og desuden har indgaaet at svare aarlig til mig eller efterkomere paa Gaarden 24 som en Precognition, Saa kiender Ieg Mig eller Mine Arvinger udi Pladsen Baardslistuen efterdags ingen videre Lod eller Del at have, Men at samme Plads udi sin nuværende Stand med Huse og Gierder saavelsom det Enge Støkke beliggende udi gaardens eng, samt de 4 smaa Kiøl Slotter som hidindtil haver fulgt Pladsen, item Brug til Fornødenhed udi Gaardens Himehage og paa Sletterne, ligesom forhen været haver alt dette skal følge og tilhøre Engebret Andersen hans Hustru og Arvinger med samme Ret som Ieg det selv har eyet Men til fuld Odel og Eiendomb. Til hvilcken Ende ieg som Hiemmelsmand utstæder dette Skiøde under Min eegen Haand og Signete. Item formaaet 2de Mæhd Trond Tøftum og Tosten Søndre Olstad med mig til Vitterlighed at forsegl og bekrefte dette, som skeede paa Baardslien 21de Januarij 1749I tidsrommet 1773 og 1776 eller muligens etter sønnens død i1774 må imidlertid Engbret ha flyttet til sin elste sønn Lars på Roterud på Biri. han står nemelig som eier av Baardslistuen .Enken etter sønnen Joen bodde i Baarsdlistuen hel til hun i 1976 inngikk nytt ekteskap.Da solgte Engebret Andersen Roterud af Biri Prestegjeld Baardslistuen til Ole Rasmussen Nerlien som et par uker før hadde giftet seg med Lesbet Iversdatter , enke etter sønnen Joen.Inntil 1840 sognet Olstadgrenda til Østre Gausdal hovedkirke, kirkeveien gikk over kjølen til Østre Gausdal via rausjøen ca. 8,5 km fra Bårdslistuen. Hvor lang tidtilbake i tiden denne ordningen har bestått vites ikke men kan tenkes den varte fra den tid Bødalskirken ble nedlagt i 1784.Fra 17 september 1802 fikk folk fra Olstad lov ved Kongelig reskript lov til å begrave sine døde i tildels Nykirken og tildels i Svatsum Før dette måtte de frakte sine døde over Rauskogen til Østre Gausdal Etter dette ser det ut til at beboerne på Baardslistuen er begravet på den nedlagte kirkegården i Bødal

Engebret ble født 1701 i Holen Ø.Gausdal. Engebret døde 1781 i Bårdslistuen Olstad i V.Gausda, 80 år gammel.

Engebret fikk 3 barn:

I. (4) Kirsti Engebretsdatter f. 1731 d. ?.

II. (5) Lars Baardslistuen Engebretsen f. 1734.

III. (6) Joen Engebretsen Bårdslistuen f. 1745 d. 1774.

4. Kirsti Engebretsdatter(ID:31/282)

Kirsti ble født 1731 i Holen.

5. Lars Baardslistuen Engebretsen(ID:32/283)

Lars Engebretsen Baardslistuen var urmaker og ble gift med Pigen Johanne Bodshus.Han solgte da baardslistuen til Poul Olsen Rophougen.Han kjøpte da ijenRoterud på Biri hvor han levde og dødedette er skrevet i ettertid avHans Kråbøl etter muntelig frammstilling 45 år etter at Engebret Andersens slekt var fraflyttet BaardslistuenI det senere er det kommet fram at Lars Engebretsen aldrig har stått som eier av Baardslistuen.Hans far sto hele tiden som eier av gården til han i 1776 solgte stedet til Ole Rassmussen og av denne igjen til Paul Olsen Rophaugenlars hadde da bodd på Roterud i ca.5 år.

Lars ble født 1734 i Huus. Lars døde i Biri.

6. Joen Engebretsen Bårdslistuen(ID:20/22)

Joen ble født 1745 i Ø . Gausdal. Joen døde 1774 i Bårdslistuen V.Gausdal, 29 år gammel.

Joen fikk 2 barn:

I. (7) Engbret Bårdslistuen f. ? d. ?.

II. (8) Anne Joensdatter Smelien f. 1774 d. 24.03.1835.

7. Engbret Bårdslistuen(ID:19/284)

Engbret ble født i Bårslistuen. Engbret døde i Ø.Gausdal.

8. Anne Joensdatter Smelien(ID:245/24)

Anne Joensdatter, døpt 3 søndag etter påske i 1774, død 24 mars 1835, datter avJoen Engebretsen Bårdslistuen , Døpt 2 juledag 1745, død i 1774, og Lisbet Iversdatter nedre Olstad Døpt 20 søndag etter trefoldighet 1749 , død 2 april 1823, gift 3 juni 1796 med Ole Stenersen Hellebergseie Død 24 mars 1836,65 år gammel, sønn av steener olsen og Sigrid Olsdatter( 5 barn)

Anne Joensdatter ble født 1774 i Olstad. Anne Joensdatter døde 24.03.1835 i Olstad, 61 år gammel.

Anne Joensdatter fikk 1 barn:

I. (9) Eli Joensdatter Smelien f. 1838 d. 1930.

9. Eli Joensdatter Smelien(ID:246/58)

Eli Joensdatter ble født 1838 i Olstad. Eli Joensdatter døde 1930 i Olstad, 92 år gammel.

Eli Joensdatter fikk 6 barn:

I. (10) Amund Larsen Smelien f. ? d. ?.

II. (11) Johanes Bratlandslia Smelien f. ? d. ?.

III. (12) Olaus Lystad Smelien f. ? d. ?.

IV. (13) Petter Sunfløtbakken Smelien f. ? d. ?.

V. (14) Olaf Brennumsbakken Smelien f. ? d. ?.

VI. (15) Elias Larsen Smelien f. 29.06.1867 d. 08.11.1927.

10. Amund Larsen Smelien(ID:244/266)

11. Johanes Bratlandslia Smelien(ID:248/267)

12. Olaus Lystad Smelien(ID:250/268)

13. Petter Sunfløtbakken Smelien(ID:251/269)

14. Olaf Brennumsbakken Smelien(ID:249/270)

15. Elias Larsen Smelien(ID:247/59)

Elias Larsen ble født 29.06.1867 i Olstad. Elias Larsen døde 08.11.1927 i Olstad, 60 år gammel.

Elias Larsen fikk 10 barn:

I. (16) Laurits Eliasen Hesthagen f. 17.02.1890 d. 16.02.1913.

II. (17) Amund Eliasen Hesthagen f. 24.12.1891 d. 07.07.1976.

III. (18) Emil Eliasen Hesthagen f. 24.12.1891 d. 09.09.1987.

IV. (19) Martin Eliasen Hesthagen f. 24.02.1896 d. 24.12.1977.

V. (20) Gudrun Hesthagen f. 21.01.1898 d. 16.01.1913.

VI. (21) Anna Hesthagen f. 20.02.1900 d. 11.02.1984.

VII. (22) Arne Eliasen Hesthagen f. 05.08.1902 d. 16.08.1987.

VIII. (23) Ingeborg Mangrud Hesthagen f. 02.05.1905 d. 15.10.1993.

IX. (24) Borghild Hesthagen f. 21.07.1907.

X. (25) Oddvar Eliasen Hesthagen f. 07.04.1909 d. 13.06.1996.

16. Laurits Eliasen Hesthagen(ID:93/60)

Laurits døde ung bare 23 år gammer ,han døde av Hjernehinnebetendelse same år som sin søster Gudrun, Bare med en måneds mellomrom

Laurits Eliasen ble født 17.02.1890 i Bødal. Laurits Eliasen døde 16.02.1913 i Bødal, 23 år gammel.

Laurits Eliasen fikk 1 barn:

I. (26) Lissi Sevaldsen f. 08.04.1913.

17. Amund Eliasen Hesthagen(ID:61/9)

Amund ble født 24.12.1891 i Hesthagen Bødal. Amund døde 07.07.1976 i Bødal, 85 år gammel.

18. Emil Eliasen Hesthagen(ID:77/7)

Emil ble født 24.12.1891 i Bødal. Emil døde 09.09.1987 i Øyer Begravet i V.Gausdal, 96 år gammel.

Emil fikk 5 barn:

I. (27) Inger Margrete Hesthagen f. 18.09.1918 d. 20.05.1999.

II. (28) Einar Henry Hesthagen f. 07.10.1919.

III. (29) Gunnar Martin Hesthagen f. 22.06.1921 d. 1996.

IV. (30) Else Marie Hesthagen f. 20.06.1927 d. 25.02.1997.

V. (31) Egil Arne Hesthagen f. 03.01.1936.

19. Martin Eliasen Hesthagen(ID:97/61)

Martin ble gift med Signe Brubakken og de bodde og drev Kjeikerud i Fo rsethgrenda.

Martin Eliasen ble født 24.02.1896 i Bødal. Martin Eliasen døde 24.12.1977 i V. Gausdal, 81 år gammel.

Martin Eliasen fikk 3 barn:

I. (32) Marie Hesthagen f. 01.10.1925.

II. (33) Olav Hesthagen f. 23.04.1929.

III. (34) Magne Hesthagen f. 28.03.1932.

20. Gudrun Hesthagen(ID:79/11)

Gudrun dode av hjernebetendelse bare 15 år gammel

Gudrun ble født 21.01.1898 i Bødal. Gudrun døde 16.01.1913 i Bødal, 15 år gammel.

21. Anna Hesthagen(ID:62/10)

Anna ble født 20.02.1900 i Bødal. Anna døde 11.02.1984 i Lillehammer, 84 år gammel.

Anna fikk 7 barn:

I. (35) Elsa Holmbakken f. 09.07.1921.

II. (36) Solveig Holmbakken f. 31.03.1923.

III. (37) Liv Holmbakken f. 19.09.1925.

IV. (38) Harry Holmbakken f. 27.11.1926.

V. (39) Gerd Holmbakken f. 05.12.1929.

VI. (40) Edit Holmbakken f. 20.02.1931.

VII. (41) Tom Holmbakken f. 06.09.1942.

22. Arne Eliasen Hesthagen(ID:63/13)

Arne ble født 05.08.1902 i Bødal. Arne døde 16.08.1987 i V.Gausdal, 85 år gammel.

Arne fikk 1 barn:

I. (42) Ingebjørg Hesthagen f. 22.11.1933.

23. Ingeborg Mangrud Hesthagen(ID:88/14)

Ingeborg var døpt Else Ingebjørg, men ble alltid kalt Ingeborg

Ingeborg ble født 02.05.1905 i Bødal. Ingeborg døde 15.10.1993 i V.Gausdal, 88 år gammel.

Ingeborg fikk 5 barn:

I. (43) Odd Mangrud f. 08.02.1928.

II. (44) Ingunn Mangrud f. 01.03.1931.

III. (45) Eivind Mangrud f. 26.03.1934 d. 07.12.1998.

IV. (46) Pauline Pia Mangrud f. 31.01.1936.

V. (47) Synøve Mangrud f. 07.11.1945.

24. Borghild Hesthagen(ID:67/15)

Borghild og karsten Kleiven bosatte seg på bruket Vangli i V. Gausdal

Borghild ble født 21.07.1907 i Bødal.

Borghild fikk 1 barn:

I. (48) Einar Kleiven f. 06.02.1927.

25. Oddvar Eliasen Hesthagen(ID:100/65)

Oddvar ble gift med Karen Torgersrudstuen og de fikk sønnen EliasDa Oddvar døde ble boet delt mellom dans søsken og Karens sønn i Canad

Oddvar Eliasen ble født 07.04.1909 i Bødal. Oddvar Eliasen døde 13.06.1996 i Ringebu, 87 år gammel.

Oddvar Eliasen fikk 1 barn:

I. (49) Elias Hesthagen f. 02.04.1933 d. 29.03.1994.

26. Lissi Sevaldsen(ID:242/57)

Lissi ble født 08.04.1913 i Ø.Gausdal.

27. Inger Margrete Hesthagen(ID:89/35)

Inger ble gravlagt på på Skedsmo Kirkegård den 28 mai 1999

Inger Margrete ble født 18.09.1918 i Barli V.Gausdal. Inger Margrete døde 20.05.1999 i Asak Pleie og Sykehjen Leirsund, 81 år gammel.

Inger Margrete fikk 5 barn:

I. (50) Nils Magne Kjus f. 08.02.1945.

II. (51) Helge Emil Kjus f. 05.01.1948.

III. (52) Ivar Martin Kjus f. 20.08.1952.

IV. (53) Arne Kjus f. 16.04.1953.

V. (54) Svein Kjus f. 16.04.1953.

28. Einar Henry Hesthagen(ID:71/8)

Einar er gift med Kari F.Hårstad og de har 4 barn. Eilert. Synøve, Magnar og Hanna

Einar ble født 07.10.1919 i Barli i V.Gausdal.

Einar fikk 4 barn:

I. (55) Hanna Hesthagen f. ?.

II. (56) Eilert Hesthagen f. 02.05.1943.

III. (57) Synøve Hesthagen f. 09.06.1944.

IV. (58) Magnar Hesthagen f. 31.01.1948.

29. Gunnar Martin Hesthagen(ID:80/16)

Gunnar ble født 22.06.1921 i V.Gausdal. Gunnar døde 1996 i Brøttum, 75 år gammel.

Gunnar fikk 5 barn:

I. (59) Bjørn Hesthagen.

II. (60) Elisabeth Hesthagen.

III. (61) Randi Hesthagen f. ?.

IV. (62) Steinar Hesthagen f. ?.

V. (63) Gunvor Hesthagen f. ?.

30. Else Marie Hesthagen(ID:76/17)

Else ble født 20.06.1927 i V: Gausdal. Else døde 25.02.1997 i Øyer, 70 år gammel.

Else fikk 1 barn:

I. (64) Hans- Erik Hesthagen f. ?.

31. Egil Arne Hesthagen(ID:69/18)

Egil ble født 03.01.1936 i Hesthagen Bødal.

Egil fikk 2 barn:

I. (65) Rune Hesthagen f. 03.04.1963.

II. (66) Svein Hesthagen f. 04.07.1967.

32. Marie Hesthagen(ID:96/98)

Marie ble født 01.10.1925 i V.Gausdal.

33. Olav Hesthagen(ID:101/90)

Olav ble født 23.04.1929 i V. Gausdal.

34. Magne Hesthagen(ID:95/89)

Magne ble født 28.03.1932 i V.Gausdal.

35. Elsa Holmbakken(ID:114/92)

Elsa ble født 09.07.1921 i Lillehammer.

36. Solveig Holmbakken(ID:119/81)

Solveig ble født 31.03.1923 i Lillehammer.

37. Liv Holmbakken(ID:118/93)

Liv ble født 19.09.1925 i Lillehammer.

38. Harry Holmbakken(ID:116/94)

Harry ble født 27.11.1926 i Lillehammer.

39. Gerd Holmbakken(ID:115/96)

Gerd ble født 05.12.1929 i Lillehammer.

40. Edit Holmbakken(ID:113/95)

Edit ble født 20.02.1931 i Lillehammer.

41. Tom Holmbakken(ID:121/80)

Tom har telefon 61256062 og Adresse Slåtteveien 3 2600 Lillehamme

Tom ble født 06.09.1942 i Lillehammer.

42. Ingebjørg Hesthagen(ID:87/82)

Ingebjørg ble gift med Oddvar Dypedal til bruket Dypedal i vestre GausdalHun fikk tre s ønne

Ingebjørg ble født 22.11.1933 i Bødal.

Ingebjørg fikk 3 barn:

I. (67) Olav Arne Dypdal f. 08.04.1956.

II. (68) Jan Dypdal f. 28.02.1959 d. 20.11.1986.

III. (69) Kjell Dypdal f. 28.04.1963.

43. Odd Mangrud(ID:199/86)

Odd bor hjemme i Svendsrustuen, han er ugift

Odd ble født 08.02.1928 i V. Gausdal.

44. Ingunn Mangrud(ID:198/123)

Ingunn er gift Regeland Har telf:61220064

Ingunn ble født 01.03.1931 i V.Gausdal.

Ingunn fikk 4 barn:

I. (70) Per Johan Regland f. 19.01.1953.

II. (71) Bjørn Regland f. 20.02.1955.

III. (72) Inger Birgit Regland f. 04.03.1958.

IV. (73) Morten Regland f. 13.01.1967.

45. Eivind Mangrud(ID:197/87)

Eivind bosatte seg på Biri

Eivind ble født 26.03.1934 i V. Gausdal. Eivind døde 07.12.1998 i Biri, 64 år gammel.

Eivind fikk 1 barn:

I. (74) Kari Mangrud f. 17.07.1966.

46. Pauline Pia Mangrud(ID:200/85)

Pauline (Pia) Giftet seg med Asbjørn Fiske og de bor i Drøbak Holter Terasse 6 1440 DRØBAKMangler barn og barnebarn

Pauline Pia ble født 31.01.1936 i V.Gausdal.

Pauline Pia fikk 3 barn:

I. (75) Eva Fiske f. 20.08.1962.

II. (76) Tove Fiske f. 16.09.1965.

III. (77) Lena Fiske f. 20.12.1970.

47. Synøve Mangrud(ID:202/88)

Synøve er utdannet sykepleierske og arbeider på Ulevoll sykehus Hun er ugif

Synøve ble født 07.11.1945 i V.Gausdal.

48. Einar Kleiven(ID:182/83)

Einar er eneste sønn til Borghild og Karsten Kleiven, Han er gift med Tore Moi og de har en sønn Karsten og en datter Birgit Elis

Einar ble født 06.02.1927 i V.Gausdal.

Einar fikk 2 barn:

I. (78) Karsten Kleiven f. 03.05.1963.

II. (79) Birgit Elise Kleiven f. 18.04.1972.

49. Elias Hesthagen(ID:72/48)

Elias er eneste sønn av Odvar og Karen Hesthagen De bodde først i Bødal. Flyttet så til Torgersrudengen i Follebu siden bygde de sammen med sønnen Elias enebolig i RingebuSønnen Elias døde i en alder av 50 årOdvar som ble enkemann bodde der til sin død i 1995

Elias ble født 02.04.1933 i Vestre Gausdal. Elias døde 29.03.1994 i Ringebu, 61 år gammel.

50. Nils Magne Kjus(ID:166/71)

Nils Magne er elste sønn av Inger og Nils Martin Kjus.Etter hvert som han vokste opp ble han meget stor og fikk tilnavnet Bamse. Han dro til sjøss i tidlig alder i en kort periode. Etter det prøvde han forskjellige ting som seilflyving, Dykking, Tok flysertifikat mm. Han arbeidet som lysmann på Det nye teater hvor han fremdeles arbeider

Nils Magne ble født 08.02.1946 i Kjus Leirsund.

51. Helge Emil Kjus(ID:154/72)

Helge Emil gikk i lære som Rørlegger, tok fagbrev og har siden arbeidet i dette yrke

Helge Emil ble født 05.01.1948 i Kjus På Leirsund.

Helge Emil fikk 1 barn:

I. (80) Hanne Therese Kjus f. 26.08.1976.

52. Ivar Martin Kjus(ID:157/74)

Ivar Martin overtok garden Kjus Da elste sønnen ikke ville overta.Ivar gikk i lære som eliktrikker og tok fagbrev i dette yrket ved siden av at han drev garden.NSB overtok så mye av jorden at ivar valgte og leie bort resten av jordvegen.Han arbeider nå som ambulerende vaktmester i Oslo.

Ivar Martin ble født 20.08.1952 i Kjus På Leirsund.

Ivar Martin fikk 2 barn:

I. (81) Anita Kjus f. 25.10.1973.

II. (82) Ronny Kjus f. 21.01.1976.

53. Arne Kjus(ID:143/73)

Arne startet sin Kariere i handelsbransjen, etter en stund ble han handelsreisende og solgte ur, Nå arbeider han med briller og ur

Arne ble født 16.04.1953 i Kjus På Leirsund.

Arne fikk 1 barn:

I. (83) Simen Mentoft Kjus f. 13.08.1980.

54. Svein Kjus(ID:175/75)

Svein er en av tvillingene på Kjus.han tok lære på Oslo Politikammer og ble lensmansbetjent, Etterutdannet seg o arbeidet en tid i Kripos,men sluttet der oarbeidet som etterforsker i Gjensidige. Begynte igjen i Kripos og arbeider nå med datateknologi hos Kripos.

Svein ble født 16.04.1953 i Kjus På Leirsund.

Svein fikk 1 barn:

I. (84) Olea Bibow-Jensen Kjus f. 08.05.1998.

55. Hanna Hesthagen(ID:83/28)

Hanna fikk 3 barn:

I. (85) Tea Margrete Bergmann f. 02.08.1975.

II. (86) Henriette Bergmann f. 19.12.1985.

III. (87) Sofie Helene Bergmann f. 19.12.1985.

56. Eilert Hesthagen(ID:70/26)

Eilert ble født 02.05.1943 i Fjelstad i Bødal.

Eilert fikk 4 barn:

I. (88) Heidi Hesthagen f. 20.09.1964.

II. (89) Jan Erik Hesthagen f. 12.07.1966.

III. (90) Elise Hesthagen f. 16.09.1987.

IV. (91) Silje Marit Langsveen Hesthagen f. 08.09.1992.

57. Synøve Hesthagen(ID:109/68)

Synøve er skil

Synøve ble født 09.06.1944 i Fjelstad i Bødal.

Synøve fikk 5 barn:

I. (92) Randi Nygård f. 03.12.1965.

II. (93) Anders Nygård f. 09.01.1967.

III. (94) Karianne Nygård f. 12.04.1968.

IV. (95) Helle Camilla Nygård f. 16.03.1971.

V. (96) Eli Pernille Nygård f. 15.11.1974.

58. Magnar Hesthagen(ID:94/99)

Paret er skil

Magnar ble født 31.01.1948 i Hesthagen.

Magnar fikk 4 barn:

I. (97) Nils Magnar Hesthagen f. 08.10.1972.

II. (98) Jo-Erik Hesthagen f. 26.03.1974.

III. (99) Vilja Helene Hesthagen f. 03.04.1976.

IV. (100) Steffen Aleksander Hesthagen f. 01.11.1984.

59. Bjørn Hesthagen(ID:66/42)

60. Elisabeth Hesthagen(ID:74/43)

61. Randi Hesthagen(ID:102/51)

Randi ble født i Østre Gausdal.

62. Steinar Hesthagen(ID:107/52)

Steinar ble født i Brøttum.

63. Gunvor Hesthagen(ID:81/53)

Gunvor ble født i Brøttum.

64. Hans- Erik Hesthagen(ID:84/36)

Hans- Erik ble født i Bødal.

Hans- Erik fikk 2 barn:

I. (101) Tonje ? Hesthagen f. ?.

II. (102) Guro ? Hesthagen f. ?.

65. Rune Hesthagen(ID:103/20)

Rune ble født 03.04.1963 i Walemarsthranesgt Oslo.

66. Svein Hesthagen(ID:108/19)

Svein ble født 04.07.1967 i Askim.

Svein fikk 2 barn:

I. (103) Aurora Emilie Zachrisson Hesthagen f. 15.07.1990.

II. (104) Vilde Helene Zachrisson Hesthagen f. 01.12.1994.

67. Olav Arne Dypdal(ID:30/174)

Olav Arne ble født 08.04.1956 i V.Gausdal.

68. Jan Dypdal(ID:27/175)

Jan ble født 28.02.1959 i V.Gausdal. Jan døde 20.11.1986, 27 år gammel.

69. Kjell Dypdal(ID:28/176)

Kjell ble født 28.04.1963.

70. Per Johan Regland(ID: /293)

Per ble født 19.01.1953.

Per fikk 2 barn:

I. (105) Øystein Regland f. 14.07.1973.

II. (106) Ida Regland f. 07.02.1975.

71. Bjørn Regland(ID: /294)

Bjørn ble født 20.02.1955.

72. Inger Birgit Regland(ID: /295)

Inger Birgit ble født 04.03.1958.

Inger Birgit fikk 2 barn:

I. (107) Marte Langvik f. 07.03.1983.

II. (108) Marius Langvik f. 23.03.1986.

73. Morten Regland(ID: /299)

Morten ble født 13.01.1967.

Morten fikk 2 barn:

I. (109) Merethe Regland f. 06.11.1992.

II. (110) Mette Regland f. 11.03.1998.

74. Kari Mangrud(ID: /304)

Kari ble født 17.07.1966.

75. Eva Fiske(ID: /307)

Eva ble født 20.08.1962.

76. Tove Fiske(ID: /308)

Tove ble født 16.09.1965.

Tove fikk 1 barn:

I. (111) Sara Fiske Temrell f. 02.04.1994.

77. Lena Fiske(ID: /311)

Lena ble født 20.12.1970.

78. Karsten Kleiven(ID:183/77)

Karsten ble født 03.05.1963 i V.Gausdal.

Karsten fikk 1 barn:

I. (112) Einar Emil Kleiven- f. 10.04.1994.

79. Birgit Elise Kleiven(ID:181/122)

Birgit Elise ble født 18.04.1972 i V.Gausdal.

80. Hanne Therese Kjus(ID:153/149)

Hanne Therese ble født 26.08.1976 i Leirsund.

Hanne Therese fikk 2 barn:

I. (113) June Tomine Kjus Wethe f. 12.02.1996.

II. (114) Jørn Henning Kjus f. 28.08.1997.

81. Anita Kjus(ID:140/153)

Anita ble født 25.10.1973 i Leirsund På Kjus.

Anita fikk 2 barn:

I. (115) Emil Sander Kjus f. 17.11.1996.

II. (116) Robin Grongstad Kjus f. 11.07.1998.

82. Ronny Kjus(ID:173/160)

Ronny ble født 21.01.1976 i Kjus På Leirsund.

83. Simen Mentoft Kjus(ID:174/161)

Simen Mentoft ble født 13.08.1980 i Lørenskog.

84. Olea Bibow-Jensen Kjus(ID:171/163)

Olea Bibow-Jensen ble født 08.05.1998.

85. Tea Margrete Bergmann(ID:12/110)

Tea Margrete ble født 02.08.1975 i Ørsta.

86. Henriette Bergmann(ID:9/111)

Henriette ble født 19.12.1985 i Ørsta.

87. Sofie Helene Bergmann(ID:10/112)

Sofie Helene ble født 19.12.1985 i Ørstad.

88. Heidi Hesthagen(ID:85/100)

Heidi ble født 20.09.1964 i Vestre Gausdal.

89. Jan Erik Hesthagen(ID:90/101)

Jan Erik ble født 12.07.1966 i V.Gausdal.

90. Elise Hesthagen(ID:75/102)

Elise ble født 16.09.1987 i Østre Gausdal.

91. Silje Marit Langsveen Hesthagen(ID:105/172)

Silje Marit Langsveen ble født 08.09.1992.

92. Randi Nygård(ID:223/105)

Randi ble født 03.12.1965 i Flisa.

Randi fikk 4 barn:

I. (117) Patrick Raven Carroll f. 22.05.1991.

II. (118) Emilie Woll f. 01.06.1994.

III. (119) Erik Carroll f. 25.06.1994.

IV. (120) Claire Carroll f. 31.12.1995.

93. Anders Nygård(ID:219/106)

Anders ble født 09.01.1967 i Flisa.

94. Karianne Nygård(ID:222/107)

Karianne ble født 12.04.1968 i Flisa.

Karianne fikk 3 barn:

I. (121) Daniel Nyberg f. 17.07.1990.

II. (122) Andrea Woll f. 28.07.1996.

III. (123) Vebjørn Woll f. 25.09.1998.

95. Helle Camilla Nygård(ID:221/108)

Helle Camilla ble født 16.03.1971 i Flisa.

96. Eli Pernille Nygård(ID:220/109)

Eli Pernille ble født 15.11.1974 i Flisa.

97. Nils Magnar Hesthagen(ID:99/115)

Nils Magnar ble født 08.10.1972 i Lillehammer.

98. Jo-Erik Hesthagen(ID:91/116)

Jo-Erik ble født 26.03.1974 i Lillehammer.

99. Vilja Helene Hesthagen(ID:112/117)

Vilja Helene ble født 03.04.1976 i Lillehammer.

100. Steffen Aleksander Hesthagen(ID:106/118)

Steffen Aleksander ble født 01.11.1984 i Lillehammer.

101. Tonje ? Hesthagen(ID:110/38)

102. Guro Hesthagen(ID:82/39)

103. Aurora Emilie Zachrisson Hesthagen(ID:64/31)

Aurora Emilie ble født 15.07.1990 på Fredrikstad Sentralsykehus.

104. Vilde Helene Zachrisson Hesthagen(ID:111/32)

Vilde Helene ble født 01.12.1994 på Fredrikstad Sentralsykehus.

105. Øystein Regland(ID: /312)

Øystein ble født 14.07.1973.

106. Ida Regland(ID: /313)

Ida ble født 07.02.1975.

107. Marte Langvik(ID: /297)

Marte ble født 07.03.1983.

108. Marius Langvik(ID: /298)

Marius ble født 23.03.1986.

109. Merethe Regland(ID: /301)

Merethe ble født 06.11.1992.

110. Mette Regland(ID: /302)

Mette ble født 11.03.1998.

111. Sara Fiske Temrell(ID: /310)

Sara ble født 02.04.1994 i Sverige.

112. Einar Emil Kleiven-(ID:186/178)

Einar Emil ble født 10.04.1994 i V.Gausdal.

113. June Tomine Kjus Wethe(ID:138/151)

June Tomine ble født 12.02.1996 i Leirsund.

114. Jørn Henning Kjus(ID:158/152)

Jørn Henning ble født 28.08.1997 i Leirsund.

115. Emil Sander Kjus(ID:148/156)

Emil Sander ble født 17.11.1996.

116. Robin Grongstad Kjus(ID:172/157)

Robin Grongstad ble født 11.07.1998.

117. Patrick Raven Carroll(ID:24/252)

Patrick Raven ble født 22.05.1991 i Chicago.

118. Emilie Woll(ID:270/259)

Emilie ble født 01.06.1994.

119. Erik Carroll(ID:22/253)

Erik ble født 25.06.1994.

120. Claire Carroll(ID:21/255)

Claire ble født 31.12.1995.

121. Daniel Nyberg(ID:217/256)

Daniel ble født 17.07.1990.

122. Andrea Woll(ID:268/260)

Andrea ble født 28.07.1996.

123. Vebjørn Woll(ID:273/261)

Vebjørn ble født 25.09.1998.

Indeks

1. Anders Engebretsen Huus f. ??.??.1661 d. ??.??.1740 (ID:123/1)

2. Knud Andersen Huus (ID:125/280)

3. Engebret Andersen Huus f. 1701 d. 1781 (ID:124/30)

4. Kirsti Engebretsdatter f. 1731 d. ? (ID:31/282)

5. Lars Baardslistuen Engebretsen f. 1734 (ID:32/283)

6. Joen Engebretsen Bårdslistuen f. 1745 d. 1774 (ID:20/22)

7. Engbret Bårdslistuen f. ? d. ? (ID:19/284)

8. Anne Joensdatter Smelien f. 1774 d. 24.03.1835 (ID:245/24)

9. Eli Joensdatter Smelien f. 1838 d. 1930 (ID:246/58)

10. Amund Larsen Smelien f. ? d. ? (ID:244/266)

11. Johanes Bratlandslia Smelien f. ? d. ? (ID:248/267)

12. Olaus Lystad Smelien f. ? d. ? (ID:250/268)

13. Petter Sunfløtbakken Smelien f. ? d. ? (ID:251/269)

14. Olaf Brennumsbakken Smelien f. ? d. ? (ID:249/270)

15. Elias Larsen Smelien f. 29.06.1867 d. 08.11.1927 (ID:247/59)

16. Laurits Eliasen Hesthagen f. 17.02.1890 d. 16.02.1913 (ID:93/60)

17. Amund Eliasen Hesthagen f. 24.12.1891 d. 07.07.1976 (ID:61/9)

18. Emil Eliasen Hesthagen f. 24.12.1891 d. 09.09.1987 (ID:77/7)

19. Martin Eliasen Hesthagen f. 24.02.1896 d. 24.12.1977 (ID:97/61)

20. Gudrun Hesthagen f. 21.01.1898 d. 16.01.1913 (ID:79/11)

21. Anna Hesthagen f. 20.02.1900 d. 11.02.1984 (ID:62/10)

22. Arne Eliasen Hesthagen f. 05.08.1902 d. 16.08.1987 (ID:63/13)

23. Ingeborg Mangrud Hesthagen f. 02.05.1905 d. 15.10.1993 (ID:88/14)

24. Borghild Hesthagen f. 21.07.1907 (ID:67/15)

25. Oddvar Eliasen Hesthagen f. 07.04.1909 d. 13.06.1996 (ID:100/65)

26. Lissi Sevaldsen f. 08.04.1913 (ID:242/57)

27. Inger Margrete Hesthagen f. 18.09.1918 d. 20.05.1999 (ID:89/35)

28. Einar Henry Hesthagen f. 07.10.1919 (ID:71/8)

29. Gunnar Martin Hesthagen f. 22.06.1921 d. 1996 (ID:80/16)

30. Else Marie Hesthagen f. 20.06.1927 d. 25.02.1997 (ID:76/17)

31. Egil Arne Hesthagen f. 03.01.1936 (ID:69/18)

32. Marie Hesthagen f. 01.10.1925 (ID:96/98)

33. Olav Hesthagen f. 23.04.1929 (ID:101/90)

34. Magne Hesthagen f. 28.03.1932 (ID:95/89)

35. Elsa Holmbakken f. 09.07.1921 (ID:114/92)

36. Solveig Holmbakken f. 31.03.1923 (ID:119/81)

37. Liv Holmbakken f. 19.09.1925 (ID:118/93)

38. Harry Holmbakken f. 27.11.1926 (ID:116/94)

39. Gerd Holmbakken f. 05.12.1929 (ID:115/96)

40. Edit Holmbakken f. 20.02.1931 (ID:113/95)

41. Tom Holmbakken f. 06.09.1942 (ID:121/80)

42. Ingebjørg Hesthagen f. 22.11.1933 (ID:87/82)

43. Odd Mangrud f. 08.02.1928 (ID:199/86)

44. Ingunn Mangrud f. 01.03.1931 (ID:198/123)

45. Eivind Mangrud f. 26.03.1934 d. 07.12.1998 (ID:197/87)

46. Pauline Pia Mangrud f. 31.01.1936 (ID:200/85)

47. Synøve Mangrud f. 07.11.1945 (ID:202/88)

48. Einar Kleiven f. 06.02.1927 (ID:182/83)

49. Elias Hesthagen f. 02.04.1933 d. 29.03.1994 (ID:72/48)

50. Nils Magne Kjus f. 08.02.1946 (ID:166/71)

51. Helge Emil Kjus f. 05.01.1948 (ID:154/72)

52. Ivar Martin Kjus f. 20.08.1952 (ID:157/74)

53. Arne Kjus f. 16.04.1953 (ID:143/73)

54. Svein Kjus f. 16.04.1953 (ID:175/75)

55. Hanna Hesthagen f. ? (ID:83/28)

56. Eilert Hesthagen f. 02.05.1943 (ID:70/26)

57. Synøve Hesthagen f. 09.06.1944 (ID:109/68)

58. Magnar Hesthagen f. 31.01.1948 (ID:94/99)

59. Bjørn Hesthagen (ID:66/42)

60. Elisabeth Hesthagen (ID:74/43)

61. Randi Hesthagen f. ? (ID:102/51)

62. Steinar Hesthagen f. ? (ID:107/52)

63. Gunvor Hesthagen f. ? (ID:81/53)

64. Hans- Erik Hesthagen f. ? (ID:84/36)

65. Rune Hesthagen f. 03.04.1963 (ID:103/20)

66. Svein Hesthagen f. 04.07.1967 (ID:108/19)

67. Olav Arne Dypdal f. 08.04.1956 (ID:30/174)

68. Jan Dypdal f. 28.02.1959 d. 20.11.1986 (ID:27/175)

69. Kjell Dypdal f. 28.04.1963 (ID:28/176)

70. Per Johan Regland f. 19.01.1953 (ID: /293)

71. Bjørn Regland f. 20.02.1955 (ID: /294)

72. Inger Birgit Regland f. 04.03.1958 (ID: /295)

73. Morten Regland f. 13.01.1967 (ID: /299)

74. Kari Mangrud f. 17.07.1966 (ID: /304)

75. Eva Fiske f. 20.08.1962 (ID: /307)

76. Tove Fiske f. 16.09.1965 (ID: /308)

77. Lena Fiske f. 20.12.1970 (ID: /311)

78. Karsten Kleiven f. 03.05.1963 (ID:183/77)

79. Birgit Elise Kleiven f. 18.04.1972 (ID:181/122)

80. Hanne Therese Kjus f. 26.08.1976 (ID:153/149)

81. Anita Kjus f. 25.10.1973 (ID:140/153)

82. Ronny Kjus f. 21.01.1976 (ID:173/160)

83. Simen Mentoft Kjus f. 13.08.1980 (ID:174/161)

84. Olea Bibow-Jensen Kjus f. 08.05.1998 (ID:171/163)

85. Tea Margrete Bergmann f. 02.08.1975 (ID:12/110)

86. Henriette Bergmann f. 19.12.1985 (ID:9/111)

87. Sofie Helene Bergmann f. 19.12.1985 (ID:10/112)

88. Heidi Hesthagen f. 20.09.1964 (ID:85/100)

89. Jan Erik Hesthagen f. 12.07.1966 (ID:90/101)

90. Elise Hesthagen f. 16.09.1987 (ID:75/102)

91. Silje Marit Langsveen Hesthagen f. 08.09.1992 (ID:105/172)

92. Randi Nygård f. 03.12.1965 (ID:223/105)

93. Anders Nygård f. 09.01.1967 (ID:219/106)

94. Karianne Nygård f. 12.04.1968 (ID:222/107)

95. Helle Camilla Nygård f. 16.03.1971 (ID:221/108)

96. Eli Pernille Nygård f. 15.11.1974 (ID:220/109)

97. Nils Magnar Hesthagen f. 08.10.1972 (ID:99/115)

98. Jo-Erik Hesthagen f. 26.03.1974 (ID:91/116)

99. Vilja Helene Hesthagen f. 03.04.1976 (ID:112/117)

100. Steffen Aleksander Hesthagen f. 01.11.1984 (ID:106/118)

101. Tonje ? Hesthagen f. ? (ID:110/38)

102. Guro ? Hesthagen f. ? (ID:82/39)

103. Aurora Emilie Zachrisson Hesthagen f. 15.07.1990 (ID:64/31)

104. Vilde Helene Zachrisson Hesthagen f. 01.12.1994 (ID:111/32)

105. Øystein Regland f. 14.07.1973 (ID: /312)

106. Ida Regland f. 07.02.1975 (ID: /313)

107. Marte Langvik f. 07.03.1983 (ID: /297)

108. Marius Langvik f. 23.03.1986 (ID: /298)

109. Merethe Regland f. 06.11.1992 (ID: /301)

110. Mette Regland f. 11.03.1998 (ID: /302)

111. Sara Fiske Temrell f. 02.04.1994 (ID: /310)

112. Einar Emil Kleiven- f. 10.04.1994 (ID:186/178)

113. June Tomine Kjus Wethe f. 12.02.1996 (ID:138/151)

114. Jørn Henning Kjus f. 28.08.1997 (ID:158/152)

115. Emil Sander Kjus f. 17.11.1996 (ID:148/156)

116. Robin Grongstad Kjus f. 11.07.1998 (ID:172/157)

117. Patrick Raven Carroll f. 22.05.1991 (ID:24/252)

118. Emilie Woll f. 01.06.1994 (ID:270/259)

119. Erik Carroll f. 25.06.1994 (ID:22/253)

120. Claire Carroll f. 31.12.1995 (ID:21/255)

121. Daniel Nyberg f. 17.07.1990 (ID:217/256)

122. Andrea Woll f. 28.07.1996 (ID:268/260)

123. Vebjørn Woll f. 25.09.1998 (ID:273/261)